Terapia wszystkich chorób przewlekłych powinna, obok farmakoterapii, opierać się na zmianie stylu życia. Naszych pacjentów staramy się otoczyć kompleksową opieką, która obejmuje wsparcie żywieniowe.
Badania naukowe pokazują, że sposób żywienia może predysponować do rozwoju schorzeń przewlekłych oraz w ogromnym stopniu wpływać na jakość życia pacjentów już chorujących. Konsultacje dietetyczne umożliwiają weryfikację dotychczasowych nawyków żywieniowych, dostosowanie protokołu żywieniowego do potrzeb oraz możliwości pacjenta, a także monitorowanie postępów.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje osoby zdrowe oraz chore przewlekle. Pragniemy zapewnić wsparcie i motywować osoby dążące do poprawy stanu zdrowia oraz redukcji masy ciała. W szczególności zachęcamy do kontaktu pacjentów:
•    z zaburzeniami psychicznymi
•    ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi
•    z chorobami autoimmunologiczni
•    z alergiami pokarmowymi oraz nadreaktywnością na składniki pokarmowe
•    na dietach eliminacyjnych

W ramach konsultacji dokonywana jest ocena sposobu żywienia, analiza składu ciała, ustalany jest indywidualny protokół żywieniowy oraz plan działań naprawczych.
Długoterminowe wsparcie obejmuje ustalenie wspólnych celów oraz metod ich realizacji, ocenę postępów, doraźną modyfikacje zaleceń dietetycznych.
Możliwe jest także ustalenie dostosowanego do stanu zdrowia oraz preferencji żywieniowych, indywidualnego jadłospisu.

Nasi specjaliści

  • 1