Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej.

Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykładowca  na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

W 2001 roku była stypendystką Rządu Danii – Ministerstwa Nauki oraz Polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbywając staż naukowy w Departament of Psychiatry University of Copenhagen w Danii.

W latach 2009-2010 pracowała jako konsultant, specjalista psychiatra w Szpitalu Uniwersyteckim w Aalborgu w Danii.

Autorka i współautorka ponad 350 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Wykładowca w trakcie wielu szkoleń, kursów i zjazdów w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe i kliniczne: zaburzenia afektywne (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nerwicowe, uzależnienia, psychodietetyka.

CV

1989 –ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie

1993 – uzyskała I stopień specjalizacji z psychiatrii z wyróżnieniem w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

1997 – uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

1999 –uzyskała II stopień specjalizacji z psychiatrii w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

2001- stypendium naukowe w Departament of Psychiatry University of Copenhagen w Danii

2008 –uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

2012-ukończyła studia podyplomowe – Badania Kliniczne – organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania – w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

2012 – uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychiatrii Środowiskowej – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

2013- otrzymała nagrodę Copernicus Prize 2013 przyznawaną przezPolskie Towarzystwo Neuropsychologiczne

Nasi specjaliści

  • 1