Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalista psychiatra.
Pracownik naukowo-dydaktyczny  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wieloletni pracownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na stanowisku Adiunkta (1992-2008). W latach 2008-2011 pracował jako konsultant, specjalista psychiatra w Szpitalu Uniwersyteckim w Aalborgu w Danii , gdzie pełnił funkcję kierownika Kliniki Leczenia Zaburzeń Afektywnych.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania naukowe i kliniczne: zaburzenia afektywne (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzenia psychiczne w chorobach odkleszczowych (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu), wpływ diety na stan psychiczny.

1991 - ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

1996 - uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z psychiatrii

1999 - uzyskał specjalizację drugiego stopnia z psychiatrii

2002 - uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, rozprawa doktorska pt. „Zaburzenia psychiczne w ostrym okresie kleszczowego zapalenia mózgu”

Nasi specjaliści

  • 1