Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista psychiatra.

Asystent w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Autorka i współautorka 15 publikacji naukowych.

Od 2015r. członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zainteresowania naukowe i zawodowe: zaburzenia afektywne, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia snu, uzależnienia, seksuologia.

Tel. 600628900

 

CV:

2008r. Uczestniczyła w programie studenckiej wymiany zagranicznej Socrates-Erasmus w Lizbonie

2009r. Ukończyła I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2015r. Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

2016r. Złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii, uzyskując tytuł specjalisty psychiatry

2016r. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Current Problems of Psychiatry”

2016r. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Lista publikacji:

http://bpp.umlub.pl/multiseek/results/?all=1

 1. Czynniki warunkujące funkcjonowanie społeczne osób chorujących na schizofrenię ze szczególnym uwzględnieniem poznania społecznego. [AUT.] EWA STELMACH, HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, PAWEŁ KRUKOW, ANNA URBAŃSKA, JOANNA KALINOWSKA, AGNIESZKA KOWAL-POPCZAK. W: 45. Zjazd Psychiatrów Polskich : Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18 czerwca 2016. [Streszcz.] s. 160.
 2. From anorexia nervosa to schizophrenia - a case report. (Od jadłowstrętu psychicznego do schizofrenii - opis przypadku.)[AUT.] RAFAŁ ZIEMIŃSKI, AGNIESZKA MOLAS, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, JACEK GAJEWSKI, MARTA FLIS, EWA STELMACH, HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ. Curr. Probl. Psychiatry 2015 vol. 16 nr 4 s. 195-201, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. pol.].
 3. Nowe perspektywy w leczeniu przeciwpsychotycznym - znaczenie szlaku kynureninowego. (New prospects for antipsychotic treatment - the role of the kynurenine pathway.)[AUT.] H[ANNA] KARAKUŁA-JUCHNOWICZ, M. FLIS, K[INGA] U. SZYMONA, M. KUCZYŃSKA, E. STELMACH, A[GNIESZKA] KOWAL-POPCZAK. Psychiatr. Pol. 2014 t. 48 nr 6 s. 1167-1177, bibliogr. poz. 50, sum.
 4. Przeciwdepresyjne czy depresjogenne efekty leczenia trądziku izotretynoiną? (Antidepressive or depressiogenic effects of isotretinoin treatment of acne?)[AUT.] HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ, AGNIESZKA KOWAL-POPCZAK, EWA STELMACH, MARTA FLIS, KINGA SZYMONA. Dermatol. Klin. 2014 vol. 16 nr 2 s. 76-82, bibliogr. poz. 67, sum.
 5. Retinoidy - najskuteczniejsze leki w terapii trądziku jako czynniki rozwoju zaburzeń psychicznych u młodzieży. [AUT.] HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ, AGNIESZKA KOWAL-POPCZAK, AGATA MAKAREWICZ, DARIUSZ JUCHNOWICZ, HALINA DUBAS-ŚLEMP, EWA STELMACH, MARTA KACZYŃSKA-HAŁADYJ, JOLANTA MASIAK. W: 27 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Gdańsk, 26-27 września 2014. [Streszcz.] s. 24-25.
 6. Dezintegracja procesów poznania społecznego w schizofrenii. (Disintegration of social cognitive processes in schizophrenia.)[AUT.] HANNA KARAKUŁA, PAWEŁ KRUKOW, JOANNA KALINOWSKA, ANNA URBAŃSKA, EWA STELMACH, AGNIESZKA KOWAL. Psychiatr. Pol. 2013 t. 47 nr 6 s. 1023-1039, bibliogr. poz. 46, sum. rez. Zsfg, rés.
 7. Zaburzenia psychiczne związane ze stosowaniem retinoidów w leczeniu trądziku - opisy przypadków. [AUT.] H[ANNA] KARAKUŁA, A. KOWAL-POPCZAK, E. STELMACH, A. MAKAREWICZ, D. JUCHNOWICZ, K. SZYMONA, M. KACZYŃSKA-HAŁADYJ, H[ALINA] DUBAS-ŚLEMP. Curr. Probl. Psychiatry 2013 vol. 14 nr 2 suppl. s. 221, XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich : Między neurobiologią a środowiskiem. Lublin, 27-29 czerwca 2013. [Streszcz.].
 8. Ocena przystosowania przedchorobowego u chorych na schizofrenię paranoidalną. (Assessnent of premorbit adjustment in patients with paranoid schizophrenia.)[AUT.] ANNA URBAŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ANNA GRZYWA, SEBASTIAN SOJCZUK, ANNA ZABORSKA, BEATA WISZ, KATARZYNA SOSNOWSKA, MAŁGORZATA WOŁYNIAK, EWA STELMACH, BEATA WCISŁO. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 4 s. 404-409, bibliogr. sum.
 9. Wgląd w chorobę a zaburzenia poznania społecznego w schizofrenii – przegląd literatury. (Insight and social cognition dysfunction in schizophrenia: a review of the literature.)[AUT.] HANNA KARAKUŁA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ANNA URBAŃSKA, JUSTYNA PAWĘZKA, TOMASZ KRASOWSKI, EWA STELMACH. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 4 s. 510-515, bibliogr. poz. 68, sum.
 10. Funkcjonowanie społeczne a poznanie społeczne u osób chorych na schizofrenię. (Social functioning and social cognition in patients with schizophrenia.)[AUT.] EWA STELMACH, HANNA KARAKUŁA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ANNA URBAŃSKA, BEATA WCISŁO. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 4 s. 520-525, bibliogr. poz. 72, sum.
 11. Opinie i potrzeby pacjentów dotyczące funkcjonowania w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym. (Opinions and needs of patients considering function in psychiatric ward.)[AUT.] ANETA PERZYŃSKA-STARKIEWICZ, IZABELA ZAKROCKA, EWA STELMACH. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2 s. 198-200, bibliogr. sum.
 12. Ocena przystosowania przedchorobowego u chorych na schizofrenię paranoidalną 20 lat temu i obecnie. [AUT.] A[NNA] URBAŃSKA, J[USTYNA] MORYLOWSKA-TOPOLSKA, A[NNA] GRZYWA, S. SOJCZUK, A. ZABORSKA, B. WISZ, K. SOSNOWSKA, M. WOŁYNIAK, E. STELMACH, B. WCISŁO. W: XV Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 9-11 czerwca 2011. [Streszcz.] [b. pag.].
 13. Treść i wymiary urojeń u chorych na schizofrenię paranoidalną - badania porównanwcze. [AUT.] J[USTYNA] MORYLOWSKA-TOPOLSKA, A[NNA] URBAŃSKA, A[NNA] GRZYWA, S. SOJCZUK, A. ZABORSKA, B. WISZ, K. SOSNOWSKA, M. WOŁYNIAK, E. STELMACH, B. WCISŁO. W: XV Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 9-11 czerwca 2011. [Streszcz.] [b. pag.].
 14. Epidemiologia, obraz kliniczny i trudności diagnostyczne przypadkowo wybranych guzów nednerczy. [AUT.] MAŁGORZATA KOŁODZIEJ, DOMINIKA STASIEWICZ, EWA STELMACH. W: XLVI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Lublin, 19-20 kwietnia 2008. [Streszcz.] s. 109.
 15. Funkcja tarczycy u osób z cukrzycą typu 2 - ocena przydatności badań przesiewowych. [AUT.] DOMINIKA STASIEWICZ, MAŁGORZATA KOŁODZIEJ, MAGDALENA KORNILUK, EWA STELMACH. W: XLVII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Lublin, 13-14 grudzień 2008. [Streszcz.] s. 117. wyrzuć


Lista kursów:

Kursy specjalizacyjne:

2012r. Podstawy kontaktu terapeutycznego

2012r. Podstawy terapii rodzin

2012r. Podstawy psychiatrii-kurs wprowadzający cz. 1

2012r. Kliniczne zastosowanie psychoterapii

2012r. Podstawy psychiatrii-kurs wprowadzający cz. 2

2013r. Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży

2013r. Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Kursy doskonalące:

2013r. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę

2014r. Diagnoza i terapia wczesnej schizofrenii

2015r. Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną

2015r. Zaburzenia seksualne u kobiet

Nasi specjaliści

 • 1