Psycholog, psychoterapeuta specjalizujący się w terapii poznawczo – behawioralnej, pedagog - specjalność pedagogika resocjalizacyjna.
Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań Nad Stresem Traumatycznym.
Terapeuta w programie terapeutycznym TRAKT w ramach którego oferowana jest bezpłatna pomoc dla ofiar wypadków komunikacyjnych.
Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych.
Tel. 783-665-050

Nasi specjaliści

  • 1