prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Hanna Karakuła-Juchnowicz, specjalista psychiatra

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej.

Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykładowca  na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Czytaj więcej...

Mgr Małgorzata Orzeł-Górniak

Psycholog, psychoterapeuta specjalizujący się w terapii poznawczo – behawioralnej, pedagog - specjalność pedagogika resocjalizacyjna.
Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań Nad Stresem Traumatycznym.
Terapeuta w programie terapeutycznym TRAKT w ramach którego oferowana jest bezpłatna pomoc dla ofiar wypadków komunikacyjnych.
Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych.
Tel. 783-665-050

Nasi specjaliści

  • 1