Dr n.med. Michał Dzikowski

Specjalista psychiatra

Asystent na oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jako pracownik oddziału konsultuje Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2019r. przystąpił do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego tym samym zdobywając tytuł specjalisty psychiatrii. Prowadzi konsultacje rodzinne dla pacjentów młodzieżowych. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń: osobowości, depresji, lęku, zaburzeń nerwicowych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń psychotycznych, schizofrenii, zaburzeń snu, bezsenność, uzależnień.

Profesor dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu Hanna Karakuła-Juchnowicz, specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej.

Klinicysta, nauczyciel akademicki, badacz.

Ukończyła studia podyplomowe ,,Badania Kliniczne – organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania”  na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Kierownik Katedry i I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii.

Redaktor Naczelny czasopisma Current Problems of Psychiatry (http://www.cppsych.umlub.pl/editorial/).

Czytaj więcej...

Nasi specjaliści

  • 1